geen items
Totaal:
€ 0,00

REINIGING QUANTORE DOEK VOCHTIG

REINIGING QUANTORE DOEK VOCHTIG
REINIGING QUANTORE DOEK VOCHTIG
€ 4,45
Verpakt per: DISPENSER / 1
Icon
Icon

Description

* Voor het zorgvuldig reinigen en verzorgen van omkastingen en oppervlakken van computers, printers en andere kantoorapparatuur. * Antistatisch. * Laat geen strepen na, reinigt zacht en grondig. * Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H312, cat. 4: Schadelijk bij contact met de huid. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H331, cat. 3: Giftig bij inademing. H332, cat. 4: Schadelijk bij inademing. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. 1 dispenser x 100 stuk*

Specificaties

Productnummer: 701562
Merk: Quantore
Voorraad: 101
Verpakt per: DISPENSER / 1
: DISPENSER/100 stuk
Kleuren: WIT

HOE WAARDEER JE DIT PRODUCT*